Máy bơm chìm Tsurumi

Máy bơm nhật bãi

Bơm chìm hút bùn Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm nước Ebara

Bơm chìm nước thải Tsurumi cánh kín

Máy bơm nước Pentax

Bơm chìm nước thải Tsurumi cánh cắt

Máy bơm nước App

Bơm chìm nước thải Tsurumi cánh xoáy dòng PU